Rotarys formål:
-er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen til:
1  Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre

2  A stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for
   alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt Rotarianers yrke
   som mulighet til å gagne samfunnet.
Bærum Vest Rotary Klubb
3   Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv

4   Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold
     fred gjennom et verdensomspennende
     fellesskap av personer fra forskjellige yrker
     forenet i idealet om å gagne andre
Nyttige lenker:
Foto: Morten Heldal Haugerud
Intercity foredrag
Program høsten 2021 pr. 16.08.2021
klikk her!
Se intercitymøter her
Klikk her for å bli med på kveldens møte (kode ikke oppdatert for høsten. Ta kontakt med President  Yngvar Duesund mobil 916 01 899 eller CICO Bjørn P Torgersen mobil 930 40 701, hvis du ønsker å delta på møtet).