VIMPLER
Tilblivelsen av vimpel for Bærum Vest Rotary Klubb
Helt fra starten av ble det blandt medlemmene i Bærum Vest Rotary Klubb, lagt vekt på å utforme en klubbvimpel som best mulig kunne karakteriserte klubbens og medlemmenes distrikts-tilhørighet. Sentralt og idéskapende i denne prosessen sto tidligere medlem Pål Stuwitz og det var han som designet vimpelen. Inspirert av de mange og drevne elgjegere i klubben ble motivvalget naturligvis straks konsentrert om elgen og Kolås-toppens markante land-skapsprofil i Bærum. I en vakker sinoberrød farve - som Pål Stuwitz var så glad i - gjengir vimpelen de sentrale motiv-elementer i en nærmest stilisert og symboliserende form. Sam-men med Rotary-hjulet fremhever og forsterker dette fargevalget en klar konsentrasjon om de enkle, men betydningsbærende og selvforklarende moment. Dette gjelder Rotary som organi-sasjon og klubben i seg selv med de interesser og virksomheter som inngår i landskapet og miljøet hvor medlemmene lever og bor. Vimplenes hovedmotiv samler således seg om grunn-leggende trekk ved vår norske identitetsfølelse. Natur og frihet er her begrep som forbindes med elgen som skogens konge, der den bekronet av et syvtakket kraftfullt gevir, utstråler stolthet og verdighet. På samme tid innbyr takkene på geviret til inngrep med Rotarys tann-hjul, der det avtegner seg som en sol over jordens himmelhvelving. Vimpelen er således blitt en stolt gave å kunne bringe med seg til andre Rotaryklubber verden over, nettopp fra det landskap som omgir og identifiserer Bærum Vest Rotary Klubb.
VIMPELBANNERE
På samme tid som arbeidet med vimpelen pågikk, utviklet seg blandt medlemmene også en sterk interesse for å motta og utveksle klubbens vimpel med til andre klubber. Også her tok Pål Stuwitz og hans hustru Denise initiativ til en ordning slik at alle mottatte vimpler kunne bli festet til vakre marineblå bannere. Idag har klubben fire slike bannere som er opphengt ved alle møter i klubbens møtelokale.
Tilbake