Rotarys formål:
-er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen til:
1  Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre

2  A stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for
   alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt Rotarianers yrke
   som mulighet til å gagne samfunnet.
Bærum Vest Rotary Klubb
3   Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv

4   Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold
     fred gjennom et verdensomspennende
     fellesskap av personer fra forskjellige yrker
     forenet i idealet om å gagne andre
Nyttige lenker:
Foto: Morten Heldal Haugerud
Velkommen til klubbens info-side:
Vi er en klubb bestående av 23 medlemmer.
Vi holder våre møter på Skui Grendehus ved Skuibakken. Hovedinngang til høyre i bilde.
Møtene holdes fra kl. 18:45-20 hver mandag
I de fleste møtene har vi eksterne eller interne foredragsholdere - alle holder et høyt nivå. Temaene dekker et vidt område.

Vi er opptatt av å pleie det sosiale aspektet i klubben. Derfor arrangeres det også jevnlig såkalte "peisaftener" hvor klubbens medlemmer fordeles jevnt til medlemmer med vertskapelige plikter. Disse pliktene går på omgang.
Vi har også møter uten foredrag i møtelokalet hvor formålet er å bli bedre kjent med hverandre. Da går praten livlig rundt bordene eller noen kommer med noe de har på hjertet.

Nedenfor ser du hvem som sitter i klubbens styre for dette Rotaryåret:
Litt om BVRKs Historie
Vimpel/Banner historie
Foto: Svein Holo
President:
Innkommende president:
Past President:
Sekretær:
Kasserer:
CICO:
Samfunnskontakt
Eivind Moe
Einar Gislesen
Yngvard Duesund
Erling Bergersen
Gerhard Løhre
Bjørn Peter Torgersen
Roger Hammer
Ta gjerne kontakt med Presidenten eller Sekretæren (tlf. nr. på forsiden), eller via vår email: barumvest@rotary.no