Bærum Vest Rotary klubb
Rotarys formål:
-er å fremme og styrke viljen til å gagne andre
som grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen til:
1. Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre
2. Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for
    alt nyttig arbeid og bruke hvert enkelt Rotaryaners
    yrke som mulighet til å gagne samfunnet
3. Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv

4. Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og
    fred gjennom et verdensomspennende fellesskap
    av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet
    om å gagne andre.
Velkommen til klubbens infoside:
Vi er en klubb bestående av 24 medlemmer.
Vi holder våre møter i Skui Grendehus ved Skuibakken.
Hovedinngang til høyre i bilde (se forøvrig "Veibeskrivelse". Møtene holdes normalt fra kl. 18:45 til kl. 20 hver mandag.
I de fleste møtene har vi eksterne eller interne foredragsholdere - alle holder et høyt nivå. Temaene dekker et vidt spekter.

Vi holder også sosiale møter som asparges-aften, smalahove-aften, samt sommeravslutning og julemøte. Med unntak av smalahove-aften inviteres partnere med på disse møtene. De er gjerne også med på foredragsmøter hvis de er av interesse.

Nedenfor ser du hvem som sitter i styret for inneværende periode (1. juli til 30. juni).

 President

 Svein Holo

 Innkommende president

 Yngvar Duesund

 Past president

 Einar Gislesen

 Sekretær

 Erling Bergersen

 Kasserer

 Gerhard Løhre

 Cico (IT ansvarlig)

 Bjørn Peter  Torgersen

 Samfunnskontakt

 Roger Hammer

Ta gjerne kontakt med President eller Sekretær på telefon (se forsiden) eller via vår email: barumvest@rotary.no