Rotarys formål:
-er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet, og spesielt viljen til:
1  Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre

2  A stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for
   alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt Rotarianers yrke
   som mulighet til å gagne samfunnet.
Bærum Vest Rotary Klubb
3   Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv

4   Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold
     fred gjennom et verdensomspennende
     fellesskap av personer fra forskjellige yrker
     forenet i idealet om å gagne andre
Nyttige lenker:
Foto: Morten Heldal Haugerud
Nyheter:
Siste oppdateringer:
Medlemssider:
(Direkte lenker)
Katastrofe å få polio - se her
25.05.2014: Nye styrereferater
Informasjon om TRF
23.05.2014: Aserbajdsjan-info oppdatert under "Saker"
26.02.2014: Referat fra regionmøte
Referat fra prosjektmøte
07.02.2014:
12.04.2014: Anm. om RI lovinnspill
17.09.2014: Innkalling til årsmøte
 
11.11.2014: Svar fra TRF på søknad
                   Evalueringsrapp. demens
12.01.2021: Oppdatert program
25.07.2022: Oppdatert program
Oppdatert 28.01.2016:
Ny oppdatert håndbok fra Distriktet finner du på medlemssidene her.
12.11.2018:
Turen til Voss ble gjennomført som planlagt og ble meget vellykket!
Medlemmene var samlet i egen avdeling på Bergenstoget både frem og tilbake. Sosialt og hyggelig!
Innkvartering var ordnet på Fleischer Hotell ved stasjonen. Buss var ordnet  for alle interne aktiviteter i Voss. Lørdag Smalahove, Vossakorv og Pinnekjøtt med drikke ble inntatt på Lønes spesielle etablisement for dette. Meget hyggelig og godt! Avsluttet med omvisning, kaffe og kake. Søndag ble gjennomført med guidet besøk på Mølstertunet folkemuseum og Voss Folkehøgskule. Interessant og god guiding. En tur vi sent vil glemme!
25.08.2019:
I sommer har klubben sponset en El. Rickshaw sykkel til transport av handicappede fra Norby handicappboliger. Ble veldig godt mottatt.

Klubben vil også arrangere en veldedighetskonsert til inntekt for "End Polio Now" som er et globalt Rotary prosjekt. Det skjer på Kveise Kulturfjøs, Skui 26/10  Les mer her!
18.04.2021:
Hele 2020 har vært preget av covid19 pandemien. Klubben kom etterhvert igang med digitale møter. Noe vi fortsatt gjør. Det er ikke klart når normale møter kan gjennopptaes.
Vår 2022:
Vi har normalisert møtene våre. Vi møtes som vanlig.